TEMATSKA RAZSTAVA

Lokacija: dvorana B2

 


foto: Yugo 55
 

POLICIJA NEKOČ IN DANES

pripravlja: Policija in upokojeni policist Štefan Abraham

Upokojeni policist Štefan Abraham in Muzej slovenske policije predstavljata del zgodovine in razvoja prometne policije. Svojo 70. obletnico letos praznuje merilnik hitrosti, ki ga slovenska policija uporablja že od 60-ih let dalje. Na letošnji Collecti si lahko ogledate nekaj starejših radarjev in drugih kosov opreme, ki so jih uporabljali miličniki. Na ogled bo postavljeno tudi popolnoma
restavrirano vozilo nekdanje
     
   

foto: osebne znamke Collecte
 

COLLECTA V FILATELIJI

pripravlja: Anton Simončič, Filatelistično društvo Ljubljana

Enajsto leto zapored prikazujemo filatelistično bero, vezano na ljubljanski mednarodni sejem zbirateljstva Collecto. Zbrali smo zanimive filatelistične izdelke,
ki le potrjujejo zbirateljsko vlogo sejma tudi po filatelistični plati. Pošta Slovenije zvesto spremlja sejem in sodeluje s svojimi izdelki. Zanimivo pa je, da ob nekaterih tujih poštah, ki so počastile sejem s priložnostnimi poštnimi žigi, tudi nekateri posamezniki pripravijo spominske ovojnice s sejemskimi motivi. To je nov pojav, za katerega smo lahko le veseli. V zbirko Collecta v filateliji uvrščamo tudi številne maksimum karte, ki so nastale zadnja leta sejma, ko smo ob osebnih znamkah izdali tudi ustrezne razglednice za izdelavo maksimum kart. Collecta je menda edini sejem v Evropi, ki se lahko pohvali z bogato filatelistično zbirko, vezano na sejem.
     
   
 

RAZSTAVA NUMIZMATIČNEGA

KABINETA SLOVENIJE

     
   

POSEBNO OBELEŽJE

100-letnica prve slovenske slikanice martin Krpan (H. Smrekar, 1917)

 

MARTIN KRPAN NA PLATNICAH

PRIPRAVLJA: Antikvariat Glavan v sodelovanju z zasebnimi zbiralci.

Leta 1917 je pri Novi založbi v Ljubljani izšla prva slovenska slikanica Martin Krpan z ilustracijami Hinka Smrekarja. Pisatelj Fran Levstik je povest prvikrat objavil že leta 1858, a brez ilustracij. Od takrat do današnjega dne je izšlo preko 120 izdaj te povesti Frana Levstika. Z ilustracijami so jo opremili Lojze Perko, Suzana Bricelj, Igor Ribič, Tone Kralj, Marjan Amalietti in še mnogi drugi. Poleg origniala iz leta 1917 bo na ogled še nekaj bolj ali manj znanih “Krpanov”.
     
   
 

UMETNOST V SVETU V

FILATELIJI – BOŽIČ IN NOVO LETO

PRIPRAVLJA: Anton Simončič, Filatelistično društvo
Ljubljana

Božič je ob veliki noči in binkoštih najpomembnejši praznik krščanskega cerkvenega leta. To je spomin na rojstvo Jezusa Kristusa. Tako ni presenetljivo, da večina poštnih uprav ta dogodek počasti s priložnostnimi poštnimi znamkami. Običajno izidejo božične znamke istočasno z znamkami ob novem letu. Sicer pa je Božiček sodobni mitološki simbol – prinašalec daril vsem, tudi odraslim osebam. Med prve znamke na svetu, posvečene božiču, štejemo znamke Avstrije iz leta 1937. Motivi so zelo pestri, pri oblikovanju sodeluje vrsta priznanih slikarjev, arhitektov in drugih umetnikov. Božiček je verjetno edina »oseba«, ki ima svojo stalno pošto, stalni dom na Finskem, kamor milijone otrok z vsega sveta pošilja svoja pisma z željami po darilih. Pesem Sveta noč, ki je nastala leta 1816, posvečena rojstvu Jezuščka, je prevedena v več kot 300 jezikov …
     
   

FOTO: Pismo iz 18. 10. 1944 iz Davče (g11) je prispelo
25. 10. 1944 v bolnišnico »Igor« (TV14).
 

POŠTA PARTIZANSKIH ODREDOV

SLOVENIJE IN JUGOSLOVANSKE

ARMADE, 1943–47

Razstava medvojnih in povojnih let

PRIPRAVLJA: dr. Veselko Guštin

Partizanska pošta je bila organizirana že leta 1941 in je delovala vse do konca vojne. Kurirske (relejne) postaje so imele oznako P za Primorsko, G za Gorenjsko, S za Štajersko, K za Koroško in TV (Terenski Vod) za Notranjsko in Dolenjsko ter številko. Redne zveze so vzdrževali s pomočjo javk. Na
ovojnici je moral biti s črnilom napisan naslov prejemnika na sprednji strani, pošiljatelja pa na zadnji. Poštnina se ni plačevala.
     
   
 

UMETNIŠKE SLIKE NA

RAZGLEDNICAH POTNIŠKIH LADIJ

PRIPRAVLJA: Mitja Lamut, zasebni zbiralec

Ob koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja so zlasti risane razglednice, katerih izdajanje je bilo povsod po svetu v porastu, postale tudi promocijski material za različno blago in storitve, tudi za oglaševanje ladijskega potniškega prometa. Mnogi veliki potniški ladjarji so na svoje ladje privabljali tudi z zanimivimi slikanimi umetniškimi plakati in razglednicami posameznih ladij. Motivi niso predstavljali samo ladij, temveč tudi njihove plovne poti, namembna pristanišča in življenje na ladjah. Razstavljenih je 47 razglednic različnih slikarjev potniških ladij iz vsega sveta, predvsem evropskih ladjarjev. Ti so najeli znane slikarje za svoje promocijske razglednice. Predstavljena so dela vseh znanih marinistov tistega časa kot so Hans
Bohrdt, Willy Stöwer, Charles Dixon in tudi avtorjev plakatov, kot so Henri Cassiers, Marcello Dudovich, Bernd Steiner, Ettore Mazzini in slikarjev, povezanih z Jadranom kot so Kircher, Seits, Frank, Rosevinge in Klodich.
     
   
 

UMETNIKI V FILATELIJI V REPUBLIKI SLOVENIJA

PRIPRAVLJA: Anton Simončič, Filatelistično društvo Ljubljana
Prva poštna znamka v samostojni Republiki Slovenija je izšla 26. junija 1991 – motiv natečajni osnutek Plečnikovega slovenskega parlamenta. Marca leta 1992 je ob 300-letnici rojstva Giuseppa Tartinija izšla večbarvna znamka; istega leta pa še znamka ob 130-letnici smrti Antona Martina Slomška. Slovenska filatelija beleži zanimiv obseg filatelističnih izdelkov. Doslej je izšlo okrog 1.160 poštnih znamk (samostojne, v parih, v joint izdajah, v malih polah, zvezčkih …). Ovitki prvega dne in priložnostni poštni žigi v večini
primerov spremljajo izdaje znamk. Izšlo je tudi preko 150 dopisnic, 30 pisem-celin in 24 filatelističnih esejev. Poštne znamke je oblikovalo preko sto oblikovalcev, slikarjev, arhitektov, fotografov in drugih poznavalcev
oblikovanja. Znamke so tiskali v različnih tiskarnah.
     
   


FOTO: Velikonočna umetnost v filateliji.
 

UMETNOST V SVETU V

FILATELIJI – VELIKA NOČ

PRIPRAVLJA: Anton Simončič, Filatelistično društvo Ljubljana
Vuzem (Velika noč) je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih. Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja. Verujejo namreč, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti. Ta praznik se razlikuje od države do države, kar se vidi tudi v filateliji. Po tradiciji je na veliki petek zapovedan strogi post, na veliko soboto se blagoslovijo (žegnajo) jedi, ki se potem zaužijejo na nedeljski dan za zajtrk. V Sloveniji imamo raznoliko velikonočno simboliko: suho meso simbolizira Kristusovo telo, rdeči pirhi so kaplje krvi, hren predstavlja žeblje, potica in ostala peciva pa trnjevo krono. Na velikonočno nedeljo so pri nas v navadi vstajenjske procesije, na čelu katerih se nosi kip vstalega Kristusa. Na velikonočni ponedeljek so razširjene družabne igre (tekmovanja, sekanje pirhov …).
     
   
 

UMETNIKI V JUGOSLOVANSKI

FILATELIJI

PRIPRAVLJA: Anton Simončič, Filatelistično društvo Ljubljana
Umetniki v nekdanji »Titovi« Jugoslaviji, tudi
slovenski, so bili v filateliji kar solidno zastopani. Med prve filatelistične izdelke lahko štejemo t. i. londonsko izdajo šestih znamk in blok s portreti znanih oseb iz
Jugoslavije, ki so izšli leta 1943. Med njimi je bil tudi Valentin Vodnik. Ta serija znamk je bila sicer bolj promocijskega značaja, saj znamke niso bile v javni poštni rabi, ampak so jih z zanimivimi pravokotnimi in ovalnimi žigi uporabljali v glavnem v ladijskem prometu – v žige so ročno vpisovali datum odpreme. Zanimiva je tudi pripravljena izdaja šestih znamk s portreti znanih Slovencev. Nekaj poskusnih odtisov so natisnili v Katoliški tiskarni v Ljubljani. Do redne izdaje pa ni prišlo. Potem pa smo dobili številne znamke umetniških del ali portretov umetnikov. Leta 1948 je izšla serija znamk z blokom očeta poštne znamke Lovrenca Koširja, leta 1949 pa prva slovenska znamka s pesniškim genijem dr. Francetom Prešernom. Kasneje so se ob kompletu petih ali šestih znamk z umetniško vsebino pojavljali motivi znanih Slovencev. Jugoslovanske znamke še vedno veljajo za lepe grafične izdelke.
     
   
 

UMETNOST V SVETU V FILATELIJI

PRIPRAVLJA: Anton Simončič, Filatelistično društvo Ljubljana
»Umetnost je splošno ime za različne vrste
človekovega oblikovanja in izražanja«. Umetnostne smeri zajemajo osnovne smeri: literaturo, likovno umetnost, glasbo in ples. Na razstavi so prikazani umetniki ali njihova dela iz približno devetdesetih držav. Vemo, da so med filatelisti najbolj priljubljene tematike: filatelija matične države, sledijo šport, taborništvo in umetnost. Izredno bogata bera filatelističnih izdelkov zahteva od filatelistov še ožjo specializacijo. Tako nekateri zbirajo le slikarstvo, drugi pisatelje, pesnike in literarne kritike, naslednji skladatelje, dirigente in izvajalce glasbenih del idr. Zanimivo, da večina držav, ki ima razvito filatelijo, ob okroglih obletnicah svetovno znanih umetnikov, izdaja bogate serije znamk. Zelo obsežne programe izdaj filatelističnega gradiva imajo nekatere afriške države in okoli leta 1971 tudi emirati in šejkati. Zadnja leta pa moramo biti pozorni na številne t. i. privatne izdaje, ki so pogosto kopije originalnih znamk in že sodijo med »pepelke« …
   
 

SLIKARJI, ILUSTRATORJI IN

SKLADATELJI V SVETU

PRIPRAVLJA: Anton Simončič, Filatelistično društvo Ljubljana
V številnih deželah se na poštnih znamkah pogosteje pojavljajo motivi znanih umetnikov, pa naj gre za pisatelje, pesnike, slikarje, arhitekte ali glasbenike. Nekatere poštne uprave natisnejo posamezne znamke v različnih oblikah, zobčane, nezobčane, na posebnih materialih, v malih polah, z znaki svetovnih organizacij, zanimivi so četverci v
liniji, pole znamk z vinjetami in podobno. Izid vsake znamke pomeni poseben dogodek, počaščen tudi z izdajo poštne znamke. Slednja gre s pošto po svetu in tako predstavlja deželo – izdajateljico znamke. Nekateri umetniki so še posebej priljubljeni, vsaj po številu dežel, ki so jih predstavile tudi na znamkah. Zanimiva je mala zbirka znamk ameriškega umetnika Normana Rockwella. Več izdaj so bili deležni tudi: Mozart, Wagner, Beethoven, Dürer, Picasso, Rafael, Rubens, Rembrandt, Lenin …
   
     

FOTO: M. Ruppe: Ljubljana po potresu,
Knežji dvorec, Maurerjeva hiša. Osebna
zbirka zbiralca Zmaga Tančiča (Z. Tančič).
 

UMETNIŠKE UPODOBITVE LJUBLJANE NA STARIH RAZGLEDNICAH

Zbirka 80 razglednic

PRIPRAVLJA: Zmago Tančič

Prvim razglednicam Ljubljane iz 90. let 19. stoletja so kmalu sledile tudi umetniške upodobitve mesta. Avtor prve znane serije z nazivom «Ljubljana po potresu« je bil slikar Michael Ruppe. Razglednice je natisnila in
založila firma Kleinmayer&Bamberg iz Ljubljane, kot spomin na ljubljanski potres leta 1895. V vitrinah je razstavljeno 80 razglednic, 18 slovenskih umetnikov iz obdobja od leta 1900 do 1970.
   

FOTO: Josip Ribičič: Miškolin 1957

FOTO: France Podrekar – originalna ilustracija za knjigo Miškolin

FOTO: France Podrekar – originalna ilustracija za knjigo Miškolin
 

MIŠKOLIN – KNJIŽNA GALERIJA

FRANCETA PODREKARJA

PRIPRAVLJA: Izbrala mag. Katarina Batagelj,
pripravlja Antikvariat Glavan v sodelovanju z
zasebnimi zbiralci.

Ob 60-letnici izida vsem znanega Miškolina,
postavljamo na ogled nekaj originalnih ilustracij slikarja Franceta Podrekarja.
   
 

SLOVENSKI MINERALI IN FOSILI

Razstava ob 40-letnici delovanja Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije

PRIPRAVLJA: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije

Zbiranje in navduševanje nad minerali in fosili je konjiček, ki v društvu združuje okoli
150 članov. Prikazan bo izbor najlepših primerkov slovenske naravne geološke dediščine, ki jih predstavljajo naši člani.
   

FOTO: Spodnja čeljustnica jamskega leva iz Postojnske
jame. Hrani Prirodoslovni muzej Slovenije (M. Križnar).
 

JAMSKI LEV V SLOVENIJI –

IZUMRLA LEDENODOBNA ZVER

PRIPRAVLJA: mag. Matija Križnar, Prirodoslovni muzej Slovenije

Težko si predstavljamo, da so še v toplejših dobah ledene dobe po ozemlju Slovenije plenili in tavali jamski levi. Te pleistocenske zveri so gotovo zatočišča iskale tudi v jamah, kjer so našli tudi njihove ostanke. V Sloveniji poznamo le šest najdišč z ostanki jamskih levov. Njihovi ostanki so se ohranili v ledenodobnih plasteh pri Črnem Kalu, Lesnem Brdu, Mokriški jami in še dveh drugih jamah. Najbolje ohranjena je spodnja čeljustnica, ki je bila izkopana v Postojnski jami, in je tudi osrednji motiv pravkar izdane poštne znamke. Na razstavi so predstavljeni primerki, ki jih hrani Prirodoslovni muzej Slovenije.
   

FOTO: Grb Nemčije s kovanci nemške marke in
nemškimi evrskimi kovanci.
 

OREL NA STO IN EN NAČIN

Zbirka približno 200 kovancev

PRIPRAVLJA: Marjan Godnjov, Numizmatično
društvo Slovenije

Orel je skupno ime za več velikih ujed iz družine jastrebov. V heraldiki orel simbolizira nesmrtnost, pogum, vizijo in moč. Grb Nemčije je bil uveden 20. januarja 1950 in je v barvah nemške zastave črno-rdeče-zlat. Na zlatem ščitu je orel v črni barvi z rdečim
kljunom in kremplji. Na razstavi so predstavljeni kovanci Nemčije od leta 1950 do danes, s stranjo, na kateri je prikazan orel iz nemškega grba. Predstavljeni so kovanci za 1, 2, 5 in 10 nemških mark in kovanci za 1, 2, 5, 10, 20 in 25 evrov.
     

FOTO: Primerki del Toma Jeseničnika
(T. Močnik).
 

FOTOGRAFSKI IN FILATELISTIČNI OPUS TOMA JESENIČNIKA

PRIPRAVLJA: Tomo Močnik

Tomo Jeseničnik, fotografski avtodidakt, naš kleni sorojak, se je s svojim ustvarjalnim delom in predanim vseživljenjskim študijem fizičnega in teoretičnega sveta v zadnjih dvajsetih letih kariere poklicnega fotografa
trdno zasidral v slovenskem in svetovnem vizualnem spominu skozi mnoštvo publikacij, knjig in monografij ter tudi poštnih vrednotnic, ki jih poznamo pod imenom znamke. Fotografsko-filatelistična razstava je oblikovana in postavljena v avtorskem formatu arhitekta Boruta Bončine in filatelista Petra Močnika in predstavlja, za razliko od dandanašnjega sveta bizarnih podob in instant fotografij, preko šestdeset Tomovih
mojstrstev kadriranja in poznavanja fotografskih tehnik ter dela grafičnih oblikovalcev za uporabno fotografijo v t. i. »mikrodesign-u«, kot je ustvarjanje znamk/
filatelije. Dobrodošli v preplet čarnega sveta podob kulinarike, krajinskih parkov, etnologije, mineralov in neskončnega so-ustvarjanja in veličanja naše prekrasne
očetnjave.
   
 

PLAKATI, NA VOLJO NA DRAŽBI

   

FOTO: Skapolit - wernerit (Kanada),
willemit (ZDA), fluorit (V. Britanija)
in sodalit (Grenlandija) pri dnevni in v UV svetlobi.
Zbirka in foto V. Pavčič.
 

SVET FLUORESCENTNIH MINERALOV IN FOSILOV

PRIPRAVLJA: Vojko Pavčič, Društvo prijateljev
mineralov in fosilov Slovenije

Posebna zvrst zbiranja mineralov je zbiranje fluorescentnih mineralov. Ob dnevni svetlobi na oko neugledni primerki mineralov, v ultravijoličastem delu spektra svetlobe, zažarijo v različnih močnih barvah. Ta pojav imenujemo fluorescenca in je dobil ime po mineralu fluoritu. Posebej je značilna za nekatere kalcite, rubine in številne druge minerale, ki vsebujejo določene kemijske prvine, da omogočajo ta pojav. Fluorescenco
lahko opazujemo tudi pri nekaterih fosilih, morskih školjkah, lesu …
     
   

IZDELKI KRAŠ SKOZI LETA

PRIPRAVLJA: Krašcommerce doo Cesta na Brdo 85 Ljubljana

Številni posamezniki, pa tudi cele generacije, že skoraj 100 let prispevajo k razvoju Kraša v moderno konditorsko podjetje. Kraševa “sladka” zgodovina se je začela leta 1911, ko je tovarna Union v Zagrebu začela z delom kot prvi proizvajalec čokolade v jugovzhodni Evropi. Že takoj na začetku so slaščice, izdelane v tej tovarni, prejele največje priznanje - Union je postal cesarski in kraljevski dobavitelj dunajskega dvora. Družbeno podjetje se je leta 1992 pretvorilo v delniško družbo Kraš. Od tedaj naprej se Kraš razvija kot sodobno organizirano in tržno usmerjeno podjetje, katerega izdelki so prisotni in priznani na svetovnih tržiščih. Pri tem spoštujemo in negujemo svojo bogato preteklost, ki temelji na vrhunski kakovosti izdelkov, ki so jih s svojo zvestobo nagradile generacije Kraševih potrošnikov. Na ogled bodo postavljeni izdelki Domaćica, Bajadera Životinjsko carstvo, Karamele Bronhi.
     
     
     

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke